Välkommen till konferensen Vindkraft i Västmanland!

Sverige arbetar för målet 100 procent förnybar elproduktion år 2040. I
Energimyndighetens scenarier kommer vindkraft utgöra en stor del av
framtidens elproduktion, upp till 90 TWh per år. Frågan är vilka
möjligheter Västmanland har för vindkraft? Med nya högre vindkraftverk
ökar potentialen samtidigt som det finns andra intressen. Hör även om
Västmanlands första vindkraftpark som nu byggs utanför Norberg.

Dag 1 vänder sig främst till er som kan komma i kontakt med vindkraft
i yrkeslivet och dag 2 till föreningar, företag och intresserad
allmänhet. Alla är självklart välkomna båda dagarna.

Tid: Fredag 31 januari och lördag 1 februari 2020.

Plats: Kyrkbacksgården i Västerås.

Frågor: Kontakta Eric Söderberg på mejl: vindkraft@fa2030.se eller ring 070-457 68 22

Kostnad: 250 kr för 2 dagar eller 150 kr för en dag. Vegetarisk lunch
och fika ingår.

Anmälan:

Jag vill anmäla mig till båda konferensdagarna fredag 31/1 och 1/2:

Anmälan konferensdag 1 och 2

Jag vill endast anmäla mig till konferensdag 1, fredag 31/1:

Endast anmälan konferensdag 1, fredag

Jag vill endast anmäla mig till konferensdag 2, lördag 1/2:

Endast anmälan konferensdag 2, lördag

Klicka på “Anmälan” i högra nedersta hörnet.

Funkar inte länkarna? Gå in på www.sv.se och sök på “konferens vindkraft”, välj sedan rätt dag/dagar.

Om en organisation ska betala din faktura anger du organisationens
namn, fakturaadress, e-post och organisationsnummer i
meddelandefältet. Här kan du också ange önskemål om kost. Vi serverar
vegetarisk mat och fika.

Studieförbundet Vuxenskolan fakturerar.

Logotyp Svett & Watt

Idrott- och klimatprojektet

Svett & Watt är ett projekt som genomförs av Förbundet Agenda 21 tillsammans med Västmanlands Idrottsförbund. Svett & Watt går ut på att minska energianvändningen, ersätta fossil energi med förnybar energi och öka kunskapen om energifrågor inom idrottsrörelsen. Svett & Watt riktar sig till ägare av idrottsfastigheter, föreningar, föräldrar och andra vuxna samt barn och ungdomar. Se mer på svettochwatt.se, facebook.com/svettochwatt samt instagram.com/svettochwatt. Använd #svettochwatt

WWW FacebookInstagram

Logotyp Vett & Watt

Energi- och klimatprojektet

Vett & Watt handlar om att minska energianvändningen och ersätta fossil energi med förnybar energi. Med Vett & Watt ökar vi kunskapen om energifrågor, t.ex. skillnaden på effekt och energi, förstå elräkningen, vilka bilbränslen som är bäst, kunskap om mat och energi. Läs mer på vettochwatt.se och facebook.com/vettochwatt.