Här finns de presentationer som visades under konferensen.

Logotyp Svett & Watt

Idrott- och klimatprojektet

Svett & Watt är ett projekt som genomförs av Förbundet Agenda 21 tillsammans med Västmanlands Idrottsförbund. Svett & Watt går ut på att minska energianvändningen, ersätta fossil energi med förnybar energi och öka kunskapen om energifrågor inom idrottsrörelsen. Svett & Watt riktar sig till ägare av idrottsfastigheter, föreningar, föräldrar och andra vuxna samt barn och ungdomar. Se mer på svettochwatt.se, facebook.com/svettochwatt samt instagram.com/svettochwatt. Använd #svettochwatt

WWW FacebookInstagram

Logotyp Vett & Watt

Energi- och klimatprojektet

Vett & Watt handlar om att minska energianvändningen och ersätta fossil energi med förnybar energi. Med Vett & Watt ökar vi kunskapen om energifrågor, t.ex. skillnaden på effekt och energi, förstå elräkningen, vilka bilbränslen som är bäst, kunskap om mat och energi. Läs mer på vettochwatt.se och facebook.com/vettochwatt.