Medlemsavgifter och avgiftsnivåer

Medlemsavgifter

Den årliga avgiften är uppdelad i en medlemsavgift om 1 000 kr samt en avdragsgill serviceavgift:
Kommuner betalar 2,10 kr per invånare och år.
Företag, myndigheter och organisationer väljer en nivå utifrån storlek och engagemang. Den lägsta nivån (3 000 kr) är i första hand tänkt för mindre ideella föreningar, skolor och andra med begränsad betalningsförmåga.

Avgiftsnivåer

Möjliga avgiftsnivåer är 30 000 kr, 12 500 kr, 6 000 kr och 3 000 kr. För alla gäller:

  • Presenteras med namn i varje nummer av Gröna Draken.
  • Möjlighet till egna bilagor i tidningen.
  • Ett diplom som visar att man stöder Agenda 21-arbetet i Västmanland ingår.

Medlemmar på nivån 30 000 kr presenteras även med logotyp i varje nummer av Gröna Draken och erhåller 10 procents rabatt på annonser i Gröna Draken.

Medlemmar på nivån 12 500 kr erhåller 5 procents rabatt på annonser i Gröna Draken.

Valfritt stöd

Organisation, företag eller privatperson som inte vill bli medlem enligt de alternativ som finns kan ändå stödja Gröna Draken och Förbundet Agenda 21 med valfritt belopp.
Ett Diplom som visar att man stöder Agenda 21-arbetet i Västmanland ingår.
Berättigar inte till medlemskap i Förbundet Agenda 21.

Kontakta förbundets kansli för mer information om församlingsmedlemskapet, tel. 073-654 74 31
eller e-post: kansliet@fa21.se.

> Skicka en förfrågan om medlemskap till kansliet så kontaktar vi dig

Maskros