Medlemsavgifter och avgiftsnivåer

Medlemsavgifter

Den årliga avgiften är uppdelad i en medlemsavgift om 1 000 kr samt en avdragsgill serviceavgift:
Kommuner betalar 2,10 kr per invånare och år.
Företag, myndigheter och organisationer väljer en nivå utifrån storlek och engagemang. Den lägsta nivån (3 000 kr) är i första hand tänkt för mindre ideella föreningar, skolor och andra med begränsad betalningsförmåga.

Avgiftsnivåer

Möjliga avgiftsnivåer är 30 000 kr, 12 500 kr, 6 000 kr och 3 000 kr.

Valfritt stöd

Organisation, företag eller privatperson som inte vill bli medlem enligt de alternativ som finns kan ändå stödja Förbundet Agenda 2030 med valfritt belopp.
Ett Diplom som visar att man stöder Agenda 2030-arbetet i Västmanland ingår.
Berättigar inte till medlemskap i Förbundet Agenda 2030.

Kontakta förbundets kansli för mer information om församlingsmedlemskapet, tel. 073-654 74 31
eller e-post: kansliet@fa2030.se.

> Skicka en förfrågan om medlemskap till kansliet så kontaktar vi dig

Maskros