Medlem

Förbundet Agenda 2030 (FA2030) är en neutral arena och mötesplats för regional hållbar utveckling. FA2030 är det enda i sitt slag i Sverige med ett 70-tal medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor. Förbundet startade 1994, då med att ge ut tidningen Gröna Draken till alla hushål i Västmanland.
FA2030:s roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Förbundet har en vision som vilar på fem hörnpelare; långsiktighet, solidaritet, ekologi, hållbara relationer och delaktighet.

Efter att under uppbyggnadstiden ha dominerats av organisationer inom den offentliga sektorn har förbundet alltmer blivit intressant för det privata näringslivet och även för ideella organisationer. Detta är en mycket viktig utveckling med tanke på att arbetet för hållbar utveckling är ett uppdrag för alla samhällssektorer.

Medlemsavgifter/Avgiftsnivåer

Medlemmar 2019 

ABB AB
ABF Västmanland
Aroseken
Bergslagens Folkhögskola
Bo Lundén Redovisningsbyrå
Bostads AB Mimer
Castellum Mitt AB
Centerpartiet i Västmanlands distrikt
Charlotta Illustration
Fagersta kommun
FVB Sverige AB
Frangkle AB
Görlings Skrivbyrå AB
Gycklargruppen Trix
Hallstahammars kommun
Heby kommun
Hem till Gården
Hyresgästföreningen Västmanland
Journalistgruppen Media 21 AB
Kristdemokraterna Västmanland
Kungsörs kommun
Köpings kommun
LET Lövstrand energi & termografi
Länsförsäkringar Bergslagen
Länsstyrelsen i Västmanlands län
m4 gruppen AB
Miljöpartiet de Gröna i Västmanland
Moderaterna
Mälardalens högskola
Mälarenergi AB
Mälarhamnar AB
Mälarlift AB
Naturskyddsföreningen Västmanland
Nestor AB
Norbergs kommun
Norströms entreprenad AB
Nya Västerås Flygplats AB
Rederi Mälarstaden AB
Redivivus AB
Region Västmanland
Riksbyggen Mälardalen
Sala kommun
Sala Sparbank
Sala Heby Energi AB
Sensus Mellansverige
SISU Idrottsutbildarna
Skinnskattebergs kommun
Socialdemokraterna i Västmanland
Solkraftdirekt AB
Sparbanken Västra Mälardalen
Studiefrämjandet Västmanland
Studieförbundet Vuxenskolan
Surahammars Folkets Husförening
Surahammars kommun
Surahammars kommunalteknik
Svealandstrafiken
Svensk Direktreklam
Tekniska föreningen
Uponor
V-Tab
Västerås Folkhögskola

Västerås stad
Västerås Stift
Västmanlands Idrottsförbund
Västmanlands Luftvårdsförbund
Västmanlands Länsbildningsförbund
Västra Mälardalens Energi & Miljö
Westmannastiftelsen
Yonderful
Öbergs

Bli medlem

Vad innebär medlemskapet?
Som medlem kan ni initiera och/eller medverka i de olika nätverk och projekt som FA2030 bedriver. Ni får möjlighet till rådgivning, rabatt på utbildningar och chans att delta i kostnadsfria seminarier. Ni får dessutom tillgång till ett brett kontaktnät.
Som medlem kan ni också delta på förbundets stämmor med ombud och åhörare. Förutom stämmoförhandlingarna brukar stämmorna innehålla seminarier, studiebesök och kulturaktiviteter. Normalt tas ingen avgift ut för ombud och åhörare vid stämmorna.

Diplom
Medlemmar och andra som lämnar bidrag till Förbundet Agenda 2030 får ett diplom som visar att man stöder Agenda 2030-processen och arbetet för hållbar utveckling i Västmanland.

Ansök om medlemskap här!