Ett redskap i Agenda 2030-arbetet

Den stora inspirationskällan när Gröna Draken grundades 1994 var FN:s konferens i Rio 1992 om miljö och utveckling. I Rio hade världens länder enat sig om ett handlingsprogram för det 21:a århundradet. Det pratades mycket om underifrånperspektiv och om människors delaktighet. Tanken med Gröna Draken var att tidningen skulle bli ett redskap i det lokala Agenda 21-arbetet.

Gröna Draken har sedan starten 1994 kommit ut med fyra nummer per år och delas ut till samtliga cirka 135 000 hushåll i Västmanlands län. Tidningen produceras av en frilansgrupp bestående av journalister, fotografer, illustratörer och formgivare.

Inte bara miljö
Agenda 2030 handlar inte bara om miljö i snäv mening, utan om en samhällsutveckling som är hållbar både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Gröna Draken skriver därför inte heller bara om miljöfrågor. Ett uppskattat nummer handlade om det goda livet, där människor beskrev vad ett gott liv betyder i deras respektive hemländer. Ekonomi och tillväxt har också varit ett tema, liksom turism och resor. Frågor som rör hälsan återkommer ständigt.

Alltfler läsare
Genom olika undersökningar vet vi att intresset för Gröna Draken ökar och att alltfler upptäcker tidningen. Ett viktigt steg är att upprätta en dialog med läsekretsen för att ytterligare utveckla tidningens innehåll och form. Särskilt viktigt tycker vi att det är att ha kontakt med skolor i länet för att diskutera hur tidningen kan användas i undervisningen.

Varför heter tidningen Gröna Draken?
Först och främst är grönt en färg som på många håll förknippas med de värden som vi vill att tidningen ska stå för. En grön tidningsdrake helt enkelt. Den vårgröna färgen är traditionellt ungdomens, hoppets och glädjens symbol liksom klorofyllens färg. Grönt förenar intellektets blå kyla med solens gula känslovärme.

Läs e-tidningen här!
Till arkivet
Kontakta redaktionen!

Gröna Draken har sedan starten 1994 kommit ut med fyra nummer per år och delas ut till samtliga cirka 135 000 hushåll i Västmanlands län samt Heby kommun.