Laddar Evenemang

Vilken potential finns det för vindkraftverk i Västmanland?

Vilka hinder har vindkraften? Det är frågor som avhandlas under konferensen. 

Tid: 31 januari kl. 09.30-16.00 och 1 februari kl. 09.30-15.00

Plats: Kyrkbacksgården i Västerås, Rudbeckiussalen 

Kostnad: 150 kr per dag eller 250 kr för båda dagarna. Fika och lunch ingår i priset. 

OBS! Separata anmälningar beroende på vilka dagar du vill deltaga. 

Frågor: vindkraft@fa2030.se eller mobil 070-4576822.

Se mer under fliken Projekt

Konferensen bekostas delvis av projektet Vindkraft i “Västmanland-potential och förankring” som finansieras av Energimyndigheten och Länsstyrelsen i Västmanlands län. Länsstyrelsen Västmanland genomför projektet tillsammans med Förbundet Agenda 2030 och Västmanland Upplands Energiförening.

 

Preliminärt program