Rätta lösningen till Gröna Krysset var ”Kör i gamla hjulspår”
Grattis säger vi till Ulla Lövstav och Marianne Oldermark.