Nyhetsbrev från Förbundet Agenda 2030

 

Förbundet Agenda 2030 får efter vårstämman en ny ordförande, Sophie Andersson från Region Västmanland som ska leda förbundets arbete framåt. En närmare presentation av Sophie kan ni läsa om i kommande nummar av Gröna Draken, som delas ut i början av maj.

Styrelsen tackar Maria Lindelöf för ett gott genomfört arbete när hon nu lämnar över stafettpinnen till Sophie. 

Förbundet Agenda 2030 arbetar för en hållbar och rättvis framtid genom att vara nätverksbyggare, pådrivare och kunskapsbank. Vi vill verka för ett utökat samarbete mellan aktörer och medverka till att medvetenheten om en hållbar livsstil och samhällsutveckling ökar bland allmänheten. Tipsa gärna om Förbundet Agenda 2030 så vi blir fler medlemmar.

Länk till protokollet