“Vägen till framgång kantas av frestande parkeringsplatser”

Förbundet föddes utifrån en högst relevant tanke om samarbete över sektorgränser med ett tydligt fokus om en hållbar och rättvis värld.

Nu vill Förbundet Agenda 2030 arbeta för ett Västmanland där vi höjer ambitionerna vad gäller de globala målen.

De globala målen måste vara vår ledstjärna – för oss och våra kommande generationer. 

God jul och ett gott nytt hållbart 2019

önskar Maria Lindelöf,

ordförande för Förbundet Agenda 2030